İçişleri Bakanlığı Göç Araştırma Merkezi Staj Başvuruları

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Üniversite öğrencilerine yönelik yaz dönemi staj başvuruları devam ediyor.

 

İçişleri Bakanlığı Göç Araştırma Merkezi'nin yaz döneminde üniversite öğrencilerine yönelik staj programına başvurular 1 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecektir.

 

Detaylı bilgi için: http://www.gam.gov.tr/tr/staj-basvurulari.aspx

 

STAJYERLERDE ARANAN KOŞULLAR ve İSTENEN BELGELER

1-            Staja başlayacakları tarihte yurt içindeki eğitim kurumlarında ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenim görmeleri, yurt dışında bunlara denkliği kabul edilmiş eğitim kurumlarında öğrenci olmaları, Türk vatandaşı veya Türk asıllı olmaları şartıyla yabancı uyruklu olmaları veya bahsi geçen eğitim kurumlarından mezun olmaları şartı aranır.

 

2-            Staja başvuranlar ihtiyaç analizi yapılarak öncelik değerlendirmesine tabi tutulabilir. Değerlendirmede şahsın eğitim bölümünün Genel Müdürlük iş alanına uygunluğu ve yabancı dil bilgisi öncelik kıstasıdır.

 

STAJ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

1-            Staj Başvuru Formu

2-            Öğrenci Belgesi

3-            Okuldan alınacak zorunlu Staj Belgesi (zorunlu staj yapılması halinde)

4-            Özgeçmiş

5-            2 adet vesikalık fotoğraf

6-            Kimlik fotokopisi