VAKIF TARİHÇESİ

Siyasal Vakfı (İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı); öğrencilik dönemlerinde fakülte çatısı altında oluşan dostlukların ve gönül bağlarının mezuniyet sonrasında da sürdürülmesini sağlamak ve bu birlikteliği kurumsallaştırmak adına 1992 yılında kurulmuştur.

Esasında Fakültemiz mezunlarının bir çatı altında toplama gayretleri, öğrencilik yıllarında yaşanmış olan birtakım zorlukların daha sonra gelecek öğrenciler tarafından da yaşanmamasına ve öğrencilik sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik arayışların bir sonucu olarak, daha ilk mezunlarını verdiği yıldan itibaren başlamış ve 1987 yılından sonra hız kazanarak Vakfımızın kuruluşuna kadar devam etmiştir.

Siyasal Vakfı faaliyetlerini; geleneklerimizdeki “vakıf kültürü” ve ruhuna uygun olarak, mensuplarının tamamen “gönüllülük” esasına göre katılmasıyla yürütmekte olup, sahip olduğu inanç ve değerlerle mezun ve mensuplarının hayata hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Çalışma hayatının ve kamu yönetiminin her kademesinde yer alan mensupları ve mezuniyet sonrası her dönem bünyesine katılan yeni üyeleri, Türkiye’nin birçok ilindeki temsilcileri ve koordinatörleriyle büyük bir aileye dönüşen ve 30. yılını geride bırakan Vakfımızın faaliyetlerine yön veren temel amaçları şu şekilde özetlemek mümkündür:

Vakfımız, ulaşım imkanlarının kolay olduğu tarihi yarımadada, kullanışlı bir mekana sahiptir. Bu mekanda konferans salonu, seminer odaları, toplantı salonu, sosyal bilimler ağırlıklı bir ihtisas kütüphanesi ve tarihi dokunun insana kattığı ferahlık bulunmaktadır.

1). İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının; meslekî, iktisadî, sosyal ve kültürel dayanışmalarına ve gelişmelerine, öğrencilerinin; inanç ve değerlerine bağlı, kültürel ve bilimsel yönden donanımlı bireyler olarak mezun olabilmeleri için kişisel gelişimlerine ve entelektüel birikimlerine katkı sağlamak.
2). Sosyal sorumluluk bilinciyle, Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın ekonomik ve beşeri olarak gelişmesi, büyümesi, kalkınması ve problemlerinin çözümü için; sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. konularda bilimsel ve akademik çalışmalar ve yayınlar yaparak karar vericilerin ve kamuoyunun görüşüne sunmak.
3). Yine aynı konular çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek, onların düzenlemiş oldukları faaliyetlere katılmak.
4). Öğrencilik hayatlarında karşılaşabilecekleri maddi sıkıntıları azaltmak üzere ihtiyacı olan Fakültemiz öğrencilerine maddi destek (burs imkanı) sağlamak.
5). Yukarıda özetlenen amaçlar çerçevesinde öğrenci merkezli, gezi, seminer, konferans vb. etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek.

FAALİYETLERİMİZ

Vakfımız, yukarıda da belirtildiği gibi genel olarak Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın ekonomik ve beşeri olarak gelişmesi, büyümesi, kalkınması ve problemlerin çözümü için insan kaynağımızın geliştirilmesi yönünde; sahip olduğu imkanlar, kuruluş gayesi ve vakıf senedi çerçevesinde bir takım faaliyetler yapmakta ve bu faaliyetleri kamu oyuna ve mensuplarına açık bir şekilde icra etmektedir.

Bu faaliyetlerin başlıcaları şunlardır:

Seminer ve Konferanslar
Vakfımız bünyesinde sürdürülmekte olan haftalık seminerler, ekonomiden tarihe, sosyolojiden sanata kadar geniş bir yelpazede zengin konu içeriğine sahiptir. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerin kişisel gelişimlerinde etkili olan bu programlar, fakültede alınan dersleri tamamlayıcı ve bunlara katkı verme niteliğindedir. Her Cumartesi günü gerçekleştirilen bu programlar, hem teoride hem pratikte uzmanlaşmış olan mezunlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eğitim-öğretim dönemi süresince belirli periyotlarla siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel içerikli konferanslar tertip edilmektedir.

Programlarımız, Şehzade İmarethanesi ve Sıbyan Mektebi’nde öğrenci, mezun ve mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin akademik takvimleri dikkate alınarak yapılan programlar; düzenli olarak yürütülen derslerin yanı sıra, gerek öğrencilerimizin kendi aralarında, gerekse de Vakıf mensuplarımızla birlikte yürüttükleri; seminer, okuma programları, proje çalışmaları ve belli konular üzerinde tartışmaların yapıldığı akademik toplantılar şeklinde yürütülmektedir.

Öğrenim Bursu
Vakfımız, her yıl İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencilerine karşılıksız öğrenim bursu vermektedir.

Kurslar
Vakfımız, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencilerinin çok yönlü gelişimine önem vermektedir. Bu bağlamda sadece hukuk, ekonomi, tarih gibi klasik öğretilerle değil, kültürel ve sanatsal olarak da gelişimi desteklemektedir. Bu amaçla çeşitli sanat ve müzik dallarında yine uzman kişiler tarafından çeşitli kurslar mezun ve öğrencilerimiz tarafından gelen talepler çerçevesinde düzenlenmektedir.
Öğrencilerimize Staj Desteği
Vakfımız, fakülte bünyesindeki teorik bilgilerin çalışma hayatı içerisinde pratikle de desteklenmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle öğrencilik döneminde gerek sömestr tatillerinde gerekse yaz tatillerinde çeşitli kamu kurumlarında staj yapmayı desteklemektedir.

Mentörlük ve Koçluk Hizmetleri
Mentörlük ve koçluk, son dönemlerde sadece iş dünyasının üst düzey yöneticileri için değil, kişisel gelişimde ve özel hayatın her alanında da kıymet bulur hale gelmiştir.

Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde yer alan mezunlarımızın tecrübeleri, bütün yıl boyunca belli bir program dahilinde veya bireysel diyaloglarla öğrencilere aktarılmaktadır. Öğrencilerimizin karşılaştığı zorluklar, bunlarla başa çıkabilme becerisi, kriz yönetimi, stres yönetimi, öz disiplinin sağlanması gibi konuları içeren koçluk ve mentörlük, vakfımızın gündemindeki en önemli konulardan biridir. Heyecanlı bir ekiple başarılı çalışmaların yapıldığı bu etkinlik, öğrencilerin ideallerini yakınlaştıracak ve hedeflerine giden yolda yolculuğa düşebilecekleri çalışma bütünüdür.

Sosyal Alan ve Kütüphane Hizmeti
Vakfımız Fakültemiz öğrencilerine, okul dışında bir araya gelerek çeşitli araştırmalar, okuma faaliyetleri ve diğer öğrencilerle görüş alış verinde bulunarak ortak çalışmalar yapabilecekleri kütüphane ve sosyal etkileşim alanları sunarak bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır.